Asuminen ja ympäristö

Rauman kaupungin aluepalvelut vastaa kaupungin liikenteen yleissuunnittelusta. Liikennesuunnittelu palvelee kaikkia liikenneverkon käyttäjiä, kuten kävelijöitä, pyöräilijöitä, mopoilijoita ja autoilijoita.

Liikenteen toimivuutta mietitään jo kaavoitusvaiheessa, jolloin päätetään liikenteen yleisistä linjauksista. Asemakaavoituksen yhteydessä tehdään tarkempaa liikennesuunnittelua, jolloin mietitään alueiden tarvitsemat yhteydet ja tilavaraukset. Suunnittelun tavoitteena on, että Rauman liikenneverkko on toimiva ja sujuva.

Liikennesuunnittelu pitää sisällään kaupungin liikenneturvallisuuden seurantaa ja parantamista. Liikenneväylien turvattomimpiin ja onnettomuusalttiimpiin kohtiin pyritään löytämään ratkaisu mahdollisimman pian, jotta onnettomuuksilta voidaan välttyä. Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa rakentamalla esimerkiksi kiertoliittymiä tai hidasteita.

Liikenteen ohjaukseen liittyvät liikennemerkit, opasteviitat, ajoratamerkinnät ja liikennevalot.

Liikennesuunnitteluun liittyvät myös erilaiset tutkimukset ja selvitykset. Liikenne-ennusteiden avulla arvioidaan tulevaisuuden liikennemääriä. Liikennetutkimuksia tehdään liikenneverkon kuormituksesta, liikennemääristä, liikenteen koostumuksesta, ajonopeuksista ja pysäköinnistä.