Asuminen ja ympäristö

Rakennusjärjestyksessä on määrätty merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäisinä pidettävien toimenpiteiden luvanvaraisuuden keventämisestä kunnan eri osa-alueilla.

Merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- ja toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen rakennusvalvontaviranomaiselle.

Jos yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen, tulee rakennusvalvontaviranomaisen edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista. Jos rakennusvalvontaviranomainen ei ole 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen, voidaan ryhtyä rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen.

Ilmoitukseen tarvittavia yleisimpiä liiteasiakirjoja ovat:

Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole suoritettu loppuun vuoden kuluessa.

Rakennusvalvonnan maksut