Asuminen ja ympäristö

Alasivuille on koottu raportteja

  • Rauman edustan merialueen tilasta ja vedenlaadusta,
  • kaloista ja kalataloudesta,
  • ilmanlaadusta Raumalla sekä
  • kasvihuonepäästöistä.