Leikkipaikat

Wihertoimen hoidossa on vajaa 40 leikkikenttää. Kentät on pyritty sijoittamaan kaupunginosittain siten, että alueen asukkailla on lähimpään leikkikenttään turvallinen kulkuyhteys.

Leikkikentät rakennetaan kaavassa varatuille alueille. Uusia leikkikenttiä pyritään rakentamaan alueen muun rakentumisen yhteydessä, määrärahojen puitteissa. Leikkipaikkojen ja -kenttien ylläpito on julkista palvelua. Tuoteturvallisuuslaki ja sitä tukeva standardi koskevat esimerkiksi julkisissa puistoissa, päiväkotien pihoilla ja kauppakeskuksissa olevia leikkipaikkoja.

Tällä hetkellä leikkikenttien rakentamiseen varatut rahat käytetään olemassa olevien kenttien perusparantamiseen. Teknisen lautakunnan hyväksymän leikkikenttien kehittämisohjelman pohjalta laaditaan vuosittain työohjelma, jossa tarkentuu vuoden aikana tehtävät kenttien rakentamis- ja perusparannuskohteet.

Leikkikentät ja niiden osoitteet

Kentän nimi Osoite Kaava-alue
1 Nummen leikkikenttä Meijerikatu 18 Nummi
2 Ahopellon leikkikenttä Kourujärvenkatu 14–16 Paroalho
3 Ahteentien leikkikenttä Ahteentie 4 Paroalho
4 Hakamäentien leikkikenttä Hakamäentie 26 Kortela
5 Heilamontien leikkikenttä Heilamontie 2–4 Kortela
6 Hiekkakuopantien leikkikenttä Hiekkakuopantie 13 Monna
7 Huuhkajantien leikkikenttä Huuhkajantie 26 Pyynpää
8 Isoarontien leikkikenttä Isoarontie 18–20 Kourujärvi
9 Jussinkyläntien leikkikenttä Jussinkyläntie 14 Kaarojärvi
10 Kalliokielonkadun leikkikenttä Kalliokielonkatu 24–26 Kinno
11 Kipparinpuiston leikkikenttä Vähämaanpuisto 7 Tarvonsaari
12 Karpalopolun leikkikenttä Karpalopolku 4–6 Kourujärvi
13 Kaunisjärvenpuiston leikkikenttä Tornelankuja 1–3 Vanha Rauma
14 Keskuspuiston leikkikenttä Hallikatu 1 Tarvonsaari
15 Kodisjoen leikkikenttä Yhdystie 3 Kodisjoki
16 Lajon leikkikenttä Kasvitarhanpolku 11-13 Lajo
17 Leijonapuiston leikkikenttä Kirkkotie 4a Lappi
18 Lotanpellon leikkikenttä Nallenpolku 5 Kappeliluhta
19 Paloahteen leikkikenttä Maatähdentie 11-13 Paloahde
20 Matinhivontien leikkikenttä Matinhivontie 4a Lappi
21 Merirauman leikkikenttä Satokuja 4 Merirauma
22 Metsäojantien leikkikenttä Metsäojantie 3 Nikula
23 Nurmelanpolun leikkikenttä Nurmelanpolku 7 Sampaanala
24 Nyberginpuiston leikkikenttä Syväraumankatu 13–15 Ota
25 Onnelan leikkikenttä Isopoikkikatu 40 Vanha Rauma
26 Peränikulan leikkikenttä Nikulantie 55 Nikulanmäki
27 Pirttialhon leikkikenttä Sorkantie 63 Pirttialho
28 Pursikadun leikkikenttä Pursikatu 3 Ota
29 Raumanmerenpuiston leikkikenttä Raumanmerenkatu 4a Ota
30 Siilotien leikkikenttä Siilotie 4–6 Uotila
31 Sinisaaren leikkikenttä Aittakarinkatu 24–26 Sinisaari
32 Telakankadun leikkikenttä Telakankatu 4 Lonsi
33 Syvärauman leikkikenttä Lahdenkatu 21–23 Syvärauma
34 Tuomolantien leikkikenttä Tuomolantie 12 Sampaanala
35 Viipurinpuiston leikkikenttä Ilvaninkatu 3 Tarvonsaari