Asuminen ja ympäristö

Ympäristönsuojelun luvat

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo yritysten ja toiminnanharjoittajien toimintaa muun muassa ympäristönsuojelulain, jätelain ja vesilain säädösten mukaisesti. Useat toiminnot ovat luvanvaraisia.

Ympäristönsuojelun lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusasiointi hoidetaan verkossa

Ympäristöviranomaiselle osoitettavat maa-aines ja ympäristölupahakemukset sekä erilaiset jatko- tai muutoslupahakemukset sekä rekisteröinnit ja ilmoitukset kuten meluilmoitus toimitetaan sähköistä asiointipalvelua käyttäen Lupapisteen kautta.

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa lupien ja ilmoitusten jättäminen sekä niihin liittyvä viranomaisasiointi hoidetaan sähköisesti. Palvelun tarkoituksena on koota asian käsittelyyn liittyvät tahot yhteen osoitteeseen, sillä myös mm. lausuntojen ja vastineen pyytäminen muilta viranomaisilta tapahtuu asiointipalvelun kautta.

Palvelun käyttäminen mahdollistaa nopeamman, tehokkaamman ja sujuvamman hakemusten käsittelyn ja lupa-asioinnin, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri tahoille ja kaikki hankkeen osapuolet ovat tietoisia lupakäsittelyn vaiheista.

Viranomaisille voi tehdä myös neuvontapyyntöjä palvelun kautta jo ennen hankkeen käynnistymistä.

Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Luvanhakijaorganisaatiot voivat myös rekisteröidä käyttöönsä maksullisen Yritystilin sisäistä hankehallintaa varten.

Palvelun toimittaja on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Cloudpermit Oy, ja palvelu on toteutettu yhteistyössä Ympäristöministeriön kanssa.