Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon toimisto on suljettu toistaiseksi koronaepidempian varotoimenpiteenä. Palvelemme asiakkaita puhelimitse ja sähköpostitse.

 

Ympäristöterveydenhuolto on osa Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimialaa, jonka tehtävänä on ehkäistä ihmisen elinympäristöstä johtuvia sairauksia. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto.

Ympäristöterveydenhuollon toimivaltaisena viranomaisena toimii Rauman kaupungin sosiaali- ja terveysvaliokunta. Valiokunnan toimivaltaa on osittain siirretty ympäristöterveydenhuollon johtajalle.

Toiminnasta vastaa ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala.