Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto on osa Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimialaa, jonka tehtävänä on ehkäistä ihmisen elinympäristöstä johtuvia sairauksia. Ympäristöterveydenhuollon alaisuuteen kuuluvat terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto. Toiminnasta vastaa ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala.

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveysvaliokunta toimii ympäristöterveydenhuollon toimivaltaisena viranomaisena, mutta valiokunnan toimivaltaa on osittain siirretty ympäristöterveydenhuollon johtajalle.