Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ehkäistä ihmisen elinympäristöstä johtuvia sairauksia. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto.

Ympäristöterveydenhuolto on osa Rauman sosiaali- ja terveysvirastoa. Ympäristöterveydenhuollon toimivaltaisena viranomaisena toimii Rauman kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta. Lautakunnan toimivaltaa on osittain siirretty ympäristöterveydenhuollon johtajalle.

Toiminnasta vastaa ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala