Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ehkäistä ihmisen elinympäristöstä johtuvia sairauksia. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto.

Ympäristöterveydenhuolto on osa Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimialaa. Ympäristöterveydenhuollon toimivaltaisena viranomaisena toimii Rauman kaupungin sosiaali- ja terveysvaliokunta. Valiokunnan toimivaltaa on osittain siirretty ympäristöterveydenhuollon johtajalle.

Toiminnasta vastaa ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala.