Kaupungin toiminta

Rauman kaupunki liittyi keväällä 2013 HINKU-edelläkävijäkuntien joukkoon, jotka yhteistyössä yritysten, kansalaisten ja asiantuntijoiden kanssa pyrkivät vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

HINKU-hankkeen kunnat vähensivät vuosina 2007-2012 kasvihuonepäästöjään keskimäärin 19 %. Rauman ilmastopäästöt vähenivät ajanjaksolla 10 %. Sähkön käytöstä aiheutuneet päästöt vähenivät eniten.  Suomen ympäristökeskuksessa on arvioitu,  että ilmastonmuutoksen hillintää voidaan kunnissa vauhdittaa varsin pienin resurssein ja samalla pystytään tukemaan aluetalouden kehitystä.

Rauman kaupunki jatkaa osallistumistaan kansalliseen energiatehokkuussopimukseen ja on mukana myös tulevalla kaudella 2017–2025. Sopimuksen tavoitteena on parantaa toiminnan energiatehokkuutta ja edistää uusiutuvaan energiaan liittyviä toimenpiteitä. Sopimuskaudella Raumalla muun muassa kartoitetaan aurinkopaneelien asennusmahdollisuuksia kaupungin omiin kiinteistöihin.

Lisäksi suunnitelmissa on Raumanmeren koulun ja Pyynpään alakoulun ilmastointikoneiden puhallinyksiköiden ja rakennusautomaation energiatehokas saneeraus.. Rauma on sitoutunut tehostamaan omaa energiankäyttöään seuraavien yhdeksän vuoden aikana kahdessa vaiheessa, 4 prosenttia vuoteen 2021 mennessä ja 7,5 prosenttia (5039 MWh) vuoteen 2025 mennessä. Säästö lasketaan vuoden 2015 tasosta.

SATAHIMA-hanke

Rauman  kaupunginhallitus on tehnyt 20.4.2015 päätöksen liittymisestä Satahima-hankkeeseen. Projekti alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017. Satahima – Kohti hiilineuraalia Satakuntaa -hankkeessa edistetään ja kehitetään energiatehokkuussopimustoimintaa koko maakunnassa. Porissa hanketta vetää kaupungin ympäristövirasto. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja rahoituksen on myöntänyt Satakuntaliitto. Mukaan hankkeeseen ovat lähteneet jo Harjavalta,  Huittinen,  Kankaanpää,  Kokemäki,  Köyliö, Nakkila, Pori, Rauma, Säkylä ja Ulvila sekä Pori Energia Oy, Rauman Energia Oy ja Vatajakosken Sähkö Oy.

Hankkeessa kuluttajien energianeuvonta laajennetaan koskemaan myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja mukaan otetaan energiatehokkuus- ja ilmastoasiat. Hankkeen aikana lasketaan koko Satakunnan energia- ja ilmastotaseet eli kasvihuonepäästöjen lähteet ja nielut,  jotta päästöjen nykytilanne ja kehityssuunta saadaan selville. Tavoitteeena on laatia kumppanikunnille vähähiilisyysstrategia eli kuntakohtainen toimenpideohjelma kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi